Đăng nhập

Thị trường trái phiếu là gì và thị trường này khác với thị trường chứng khoán như thế nào

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Thị trường trái phiếu là gì và thị trường này khác với thị trường chứng khoán như thế nào

Thị trường trái phiếu là nơi các nhà đầu tư và tổ chức tài chính mua bán trái phiếu chính phủ. Những trái phiếu này được chính phủ phát hành để huy động vốn từ thị trường tài chính. Chính phủ được coi là một trong những tổ chức phát hành trái phiếu an toàn và ổn định nhất và trái phiếu của chính phủ thường được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm xếp hạng độ tín nhiệm cao. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về thị trường trái phiếu để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Nhà đầu tư làm gì với trái phiếu chính phủ?

Thị trường trái phiếu chính phủ là một bộ phận quan trọng của thị trường tài chính toàn cầu. Nhà đầu tư sử dụng trái phiếu chính phủ như một công cụ để đa dạng hóa danh mục đầu tư và bảo toàn vốn. Chúng là một lựa chọn đầu tư phổ biến cho các cá nhân và tổ chức tài chính.

Trái phiếu chính phủ thường được giao dịch trên các sàn giao dịch hoặc thị trường thứ cấp, nơi các nhà đầu tư có thể mua và bán chúng ở mức giá bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, sự kiện chính trị và sự phát triển toàn cầu.

Trái phiếu chính phủ có một số đặc điểm sau:

So với các loại tài sản khác, trái phiếu chính phủ mang đến bốn lợi ích:

An toàn. Trái phiếu chính phủ thường được coi là công cụ đầu tư an toàn. Trái phiếu được phát hành bởi chính phủ có khả năng trả nợ và mức độ ổn định cao.

Lợi suất. Trái phiếu chính phủ mang lại lợi suất cố định hoặc thay đổi cho các nhà đầu tư. Lãi suất trái phiếu được xác định tại thời điểm phát hành và chính phủ trả lãi định kỳ cho người sở hữu trái phiếu cho đến khi trái phiếu đáo hạn.

Tính thanh khoản. Trái phiếu chính phủ thường có mệnh giá lớn và được giao dịch trên các thị trường tài chính sôi động. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua hoặc bán trái phiếu, cung cấp thanh khoản cho khoản đầu tư.

Sự đa dạng. Trái phiếu chính phủ có nhiều kỳ hạn và lợi suất khác nhau. Nhà đầu tư có thể chọn trái phiếu phù hợp với nhu cầu tài chính và mức độ rủi ro mong muốn của họ.

So sánh thị trường trái phiếu với thị trường cổ phiếu

Thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán có một vài điểm khác biệt. Sau đây là một vài điểm khác biệt:

Công cụ tài chính. Trên thị trường trái phiếu, nhà đầu tư mua trái phiếu thể hiện trách nhiệm trả nợ của chính phủ hoặc công ty phát hành. Trái lại, trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư mua cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu trong công ty phát hành.

Rủi ro. Nhìn chung, thị trường chứng khoán có nhiều rủi ro hơn thị trường trái phiếu. Các yếu tố kinh tế, sự kiện chính trị và tin tức doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu. Mặt khác, trái phiếu thường ổn định hơn, mang lại lợi suất cố định và được ưu tiên trả nợ trong trường hợp nhà phát hành vỡ nợ.

Phân phối và quyền. Trên thị trường chứng khoán, các cổ đông có quyền sở hữu công ty, chẳng hạn như quyền biểu quyết và quyền nhận cổ tức khi phân phối. Trên thị trường trái phiếu, người sở hữu trái phiếu thường nhận được tiền lãi theo thỏa thuận và hoàn trả vốn gốc vào ngày đáo hạn, nhưng họ không có quyền sở hữu tương đương như cổ đông.

Lợi nhuận và tiền tệ. Trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận bằng cách tăng giá trị cổ phiếu của mình và bán chúng với giá cao hơn giá mua. Trên thị trường trái phiếu, nhà đầu tư thường kiếm được lợi nhuận thông qua tiền lãi trả cho trái phiếu. Ngoài ra, thị trường trái phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi biến động tiền tệ, đặc biệt trong trường hợp trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ.

Giao dịch và thanh khoản. Nói chung, thị trường chứng khoán có tính thanh khoản cao hơn và giao dịch sôi động hơn, với các cổ phiếu được mua và bán hàng ngày trong giờ giao dịch. Trên thị trường trái phiếu, hoạt động giao dịch có thể kém sôi động hơn và thường diễn ra ở thị trường thứ cấp giữa các nhà đầu tư.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.