Đăng nhập

Đòn bẩy là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Đòn bẩy là gì?

Hệ thống ký quỹ và đòn bẩy là kiến thức cơ bản về giao dịch. Bất cứ ai muốn giao dịch trên thị trường tài chính đều cần hiểu cơ chế hoạt động của các thành phần này.

Tại sao chúng ta cần đòn bẩy?

Ban đầu, thị trường tiền tệ giới hạn ở các nhà đầu tư lớn với nguồn vốn lớn. Điều này cho phép các nhà đầu tư kiếm được nhiều lợi nhuận từ biến động tiền tệ trong phạm vi hẹp.

Với sự phát triển của thị trường và sự xuất hiện của các công ty môi giới, con người đã nghĩ ra cái gọi là hệ thống ký quỹ và đòn bẩy. Các công cụ này cho phép các nhà giao dịch nhỏ giao dịch trên thị trường và kiếm lợi nhuận.

Định nghĩa

Trên thị trường tài chính, đòn bẩy được định nghĩa là khả năng kiểm soát hoặc giao dịch số tiền rất lớn chỉ với một khoản tiền rất nhỏ. Công ty môi giới cung cấp đòn bẩy cho nhà giao dịch để nhà giao dịch có thể đầu tư gấp nhiều lần số vốn mà họ sở hữu.

Ví dụ, nếu công ty môi giới cung cấp đòn bẩy 1:50, điều này có nghĩa là công ty cung cấp cho nhà giao dịch khả năng giao dịch gấp 50 lần khối lượng giao dịch của nhà giao dịch trên thị trường.

Công ty môi giới cung cấp cho nhà giao dịch phương tiện giúp cho các giao dịch của người đó trên thị trường đạt được gấp 50 lần kích thước giao dịch ban đầu. Đòn bẩy sẽ được hoàn trả cho công ty ngay sau khi giao dịch kết thúc. Hệ thống sẽ tính lãi lỗ từ giao dịch và thêm hoặc khấu trừ khoản này vào/khỏi vốn của nhà giao dịch.

Ta lấy ví dụ minh họa, bạn mở giao dịch mua bán cặp EURUSD trị giá một nghìn đô la. Giao dịch này trên thị trường sẽ có giá trị 50 nghìn đô la do áp dụng đòn bẩy 1:50. Đây chính là lý do khiến phần trăm lãi lỗ trở nên rất lớn so với số tiền ban đầu.

Kích thước đòn bẩy

Các nhà mô giới Forex cung cấp nhiều kích thước đòn bẩy: Một số công ty môi giới cung cấp đòn bẩy vượt quá 1000 lần vốn. Các kích thước đòn bẩy phổ biến nhất bao gồm 1:20, 1:50, 1:100 và 1:200.

Đòn bẩy 1:100 có nghĩa là mỗi đô la bạn sử dụng trong giao dịch sẽ tăng lên $100 trên thị trường trong khi mở giao dịch. Hãy xem các ví dụ về các giá trị đòn bẩy khác nhau:

Cơ chế đòn bẩy và hệ thống ký quỹ

Đòn bẩy hoạt động qua hệ thống gọi là hệ thống ký quỹ hay ký quỹ. Hệ thống đòn bẩy và ký quỹ là hệ thống tích hợp không thể tách rời nhau.

Ký quỹ là số tiền vốn nhỏ dùng để cho phép nhà giao dịch mở giao dịch mua bán mới trên thị trường. Số tiền này được xác định dựa vào kích thước hợp đồng giao dịch Forex ngoài mức đòn bẩy.

Ký quỹ không phải là phí hay phí hoa hồng. Ký quỹ nhằm đảm bảo nhà giao dịch sẽ có thể duy trì vị thế mở trên thị trường. Ký quỹ được hoàn trả về số dư tài khoản sau khi đóng giao dịch. Nhà môi giới giao dịch sử dụng số tiền ký quỹ để bảo vệ vị thế của nhà giao dịch và trang trải bất kỳ khoản lỗ nào có thể xảy ra với tài khoản trong quá trình giao dịch.

Giá trị của ký quỹ bắt buộc rất nhỏ so với kích thước của vị thế giao dịch trên thị trường

Ví dụ

Giả sử nhà giao dịch có số dư tài khoản là $1.000. Công ty môi giới cung cấp đòn bẩy 1:100. Nhà giao dịch muốn mở vị thế long (mua) đối với cặp USDCAD.

Với hợp đồng mini trị giá 0,10; tức là, khối lượng hợp đồng là 10.000 đơn vị đồng tiền cơ sở (đồng đô la Mỹ).

Nếu không có đòn bẩy tài chính, nhà giao dịch sẽ không thể thực hiện giao dịch mua trị giá 10.000 đô la với kích thước tài khoản chỉ 1000 đô la.

Với hệ thống ký quỹ và đòn bẩy, nhà giao dịch sẽ có thể mở các vị thế. Công ty mở hợp đồng cho nhà giao dịch. Đổi lại, nhà môi giới dành một giá trị vốn nhất định tương ứng với kích thước hợp đồng và đòn bẩy tài chính.

Đây được gọi là ký quỹ bắt buộc và được tính bằng cách chia giá trị hợp đồng cho giá trị đòn bẩy:

$10.000 ÷ 100 = $100

Vì vậy, hệ thống sẽ khấu trừ mức ký quỹ bắt buộc $100 từ vốn, để lại $900 trong tài khoản, gọi là ký quỹ khả dụng.

Nếu giao dịch kết thúc với lợi nhuận 120 đô la thì số tiền này sẽ được thêm vào số dư.

Công ty sẽ hoàn trả ký quỹ bắt buộc ($100) vào tài khoản và vì vậy, sẽ có 1120 đô la trong số dư.

Tuy nhiên, nếu đóng giao dịch sau khi mất $50 thì ký quỹ bắt buộc sẽ bị khấu trừ khỏi số dư. Công ty môi giới cũng sẽ hoàn trả ký quỹ bắt buộc vào tài khoản và số dư sẽ là $950.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.