Đăng nhập

Bốn chỉ báo tốt nhất trên MetaTrader 4

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Bốn chỉ báo tốt nhất trên MetaTrader 4

Nền tảng giao dịch MetaTrader 4 cung cấp nhiều công cụ có thể giúp nhà giao dịch hiểu rõ thị trường. Bạn có thể đạt kết quả giao dịch tốt hơn chỉ với các công cụ hỗ trợ thiết yếu. Sau đây là bốn chỉ báo tốt nhất để hỗ trợ giao dịch trên MetaTrader 4.

Moving Average (Đường trung bình động)

Chỉ báo này là gì? Đường trung bình động giúp xác định điểm bắt đầu/kết thúc của một xu hướng và xác định các mức hỗ trợ/kháng cự. Đường này cũng giúp bạn tạo các tín hiệu mua và bán. Nhà giao dịch có thể thực hiện tất cả các chức năng này bằng cách tùy chỉnh phép tính của Đường trung bình động (MA) trong bất kỳ giai đoạn cụ thể nào.

Cách đọc chỉ báo. Nếu Đường trung bình động đơn giản ngắn hạn giao cắt với Đường trung bình động đơn giản dài hạn từ dưới lên thì đó là tín hiệu mua. Trái lại, nếu Đường trung bình động đơn giản ngắn hạn giao cắt với Đường trung bình động đơn giản dài hạn từ trên xuống thì đó là tín hiệu bán.

Cách sử dụng. Đường trung bình động là cơ sở hữu ích để giao dịch hầu hết các công cụ có sẵn. Đường trung bình động có thể không hiệu quả trên các thị trường có xu hướng mạnh do các yếu tố bên ngoài. Do đó, bạn nên kết hợp xác nhận phân tích Đường trung bình động với các công cụ khác.

Bollinger Bands (Dải Bollinger)

Chỉ báo này là gì? Bollinger Bands là chỉ báo chậm. Chỉ báo này bao gồm các đường biểu thị giới hạn trung bình, giới hạn trên và giới hạn dưới phản ánh độ lệch giá tiêu chuẩn. Các đường này giúp xác định xem liệu một tài sản có đang trong tình trạng mua quá mức hay bán quá mức không, từ đó có thể giúp xác định các cơ hội mua và bán.

Cách đọc chỉ báo. Trong biểu đồ Bollinger Bands, giá giảm xuống dưới dải trên cho thấy rằng giá đang bị mua quá mức và đây có thể là cơ hội bán tiềm năng. Trái lại, trong biểu đồ Bollinger Bands, giá vượt lên trên dải dưới cho thấy giá được bán quá mức và đây có thể là cơ hội mua tiềm năng.

Cách sử dụng. Bollinger Bands có thể xác định hiệu quả các cơ hội mua và bán. Chỉ báo này là công cụ hữu hiệu nhất trong việc xác định các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh trong giai đoạn giá có ít biến động hoặc giá ổn định trên thị trường. Tuy nhiên, Bollinger Bands có thể không hiệu quả ở các thị trường có xu hướng mạnh. Sử dụng chỉ số này với các chỉ số kỹ thuật khác để xác định chính xác biến động giá.

Chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ báo này là gì? Chỉ số sức mạnh tương đối, hay chỉ số RSI, là thang đo từ 0 đến 100, được tính bằng cách phân tích các biến động của giá đóng cửa trong một khung thời gian cụ thể. Chỉ số này ước tính giá tài sản tương đối trong cùng thời kỳ. Chỉ số này giúp xác định tài sản được mua quá mức hoặc bán quá mức, giúp bạn dễ dàng xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng.

Cách đọc chỉ báo. Khi chỉ số RSI vượt quá mức 70 thì đây là dấu hiệu gợi ý tài sản được mua quá mức và có thể là thời điểm tốt để bán. Trái lại, nếu chỉ số này xuống dưới 30 thì đây là dấu hiệu gợi ý tài sản được bán quá mức và có thể là thời điểm tốt để cân nhắc mua vào.

Cách sử dụng. Chỉ số RSI có thể là công cụ hữu hiệu để phát hiện cả các cơ hội mua và bán. Chỉ báo này thường được sử dụng để phát hiện các điểm vào lệnh và thoát lệnh trong các thị trường đang đi ngang hoặc trong một phạm vi hẹp.

Giống như Bollinger Bands, RSI là chỉ báo chậm dựa vào giá giao dịch trước đây. Để có quyết định đầu tư sáng suốt, hãy sử dụng chỉ báo RSI cùng với các công cụ phân tích và nguồn thông tin khác.

Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động)

Chỉ báo này là gì? Chỉ báo dao động giúp xác định xem một tài sản có đang trong tình trạng mua quá mức hay bán quá mức không dựa trên giá đóng cửa trong một phạm vi giá cụ thể và trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo dao động bao gồm hai đường bên dưới biểu đồ giá. Đường thứ nhất gọi là %K và đường thứ hai gọi là %D. %K được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại. Giá trị %D được tính dựa vào đường trung bình động %K và giúp xác định liệu tài sản có đang trong tình trạng mua quá mức hay bán quá mức không.

Cách đọc chỉ báo. Giá trị %K vượt quá 80 gợi ý tài sản được mua quá mức và đây có thể là cơ hội bán tiềm năng. Trái lại, giá trị %K giảm xuống 20 cho thấy tài sản được bán quá mức và đây có thể là cơ hội mua tiềm năng.

Cách sử dụng. Chỉ báo dao động hiệu quả nhất trong việc xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh trong thị trường đi ngang hoặc có phạm vi hẹp. Công cụ này có thể hỗ trợ xác định các cơ hội mua và bán nhưng được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các phương pháp khác.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.