Đăng nhập

Tìm hiểu về các loại lệnh: Khớp lệnh theo giá thị trường và Lệnh chờ xử lý

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Tìm hiểu về các loại lệnh: Khớp lệnh theo giá thị trường và Lệnh chờ xử lý

Bạn sẽ chọn loại lệnh khi đặt lệnh trên MetaTrader. Để đưa ra lựa chọn sáng suốt, hãy tìm hiểu thêm về từng loại lệnh trong bài viết này.

Tổng quan về các loại lệnh

Có hai loại lệnh phổ biến được nhà giao dịch sử dụng:

Khớp lệnh theo giá thị trường. Loại lệnh này được khớp ngay ở mức giá tốt nhất có thể tại thời điểm gửi lệnh. Khi một nhà giao dịch gửi lệnh khớp theo giá thị trường, nhà giao dịch này yêu cầu mua hoặc bán tài sản tài chính (tiền tệ, hàng hóa hoặc cổ phiếu) theo giá thị trường hiện hành.

Lệnh chờ xử lý. Loại lệnh này được sử dụng khi nhà giao dịch muốn mở giao dịch tại thời điểm giá đạt đến một mức cụ thể. Nhà giao dịch có thể xác định trước các mức vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời, và khi giá đạt đến mức nhất định, hệ thống sẽ tự động khớp lệnh. Các loại lệnh chờ xử lý bao gồm Lệnh chờ xử lý có điều kiện, tức là: lệnh Chờ bán giá cao, Chờ mua giá thấp, Chờ bán giá thấp và Chờ mua giá cao.

Nên chọn Khớp lệnh theo giá thị trường vào thời điểm nào?

Khi một nhà giao dịch muốn thực hiện giao dịch ở mức giá thị trường hiện hành, họ sẽ sử dụng tùy chọn Khớp lệnh theo giá thị trường. Do đó, khi nhà giao dịch nhấp vào nút mua hoặc bán, hệ thống sẽ thực hiện giao dịch ngay theo giá thị trường hiện hành. Nhà giao dịch cũng cần xem xét Mức chênh lệch (tức là chênh lệch giữa giá hỏi mua và giá chào bán).

Nên chọn Lệnh chờ xử lý vào thời điểm nào?

Khi nhà giao dịch muốn thực hiện giao dịch ở mức giá trong tương lai chứ không phải là giá thị trường hiện hành, họ sẽ sử dụng tùy chọn Lệnh chờ xử lý. Có nhiều loại lệnh chờ xử lý khác nhau, bao gồm:

  • Chờ mua giá thấp
  • Chờ bán giá cao
  • Chờ mua giá cao
  • Chờ bán giá thấp

Chờ mua giá thấp

Giả sử tỷ giá hối đoái USDJPY hiện ở mức 144,60 và thông qua phân tích thị trường, ta thấy giá có khả năng giảm xuống mức 135,00 và sau đó tăng trở lại. Trong trường hợp này, ta có hai lựa chọn: Đợi giá đạt đến mức này và thực hiện giao dịch ngay hoặc sử dụng tùy chọn Chờ mua giá thấp.

Để sử dụng tùy chọn Chờ mua giá thấp, ta sẽ đặt giá trị của giao dịch dựa vào giá thị trường. Khi giá đạt đến giá trị nhất định, nền tảng sẽ tự động thực hiện giao dịch, ngay cả khi người giao dịch không theo dõi nền tảng giao dịch. Nhà giao dịch cần lưu ý rằng giá trị của lệnh Chờ mua giá thấp phải thấp hơn giá thị trường hiện hành.

Chờ bán giá cao

Ta kỳ vọng giá sẽ tăng lên mức cao hơn mức giá hiện hành, giả sử là 150,00 và sau đó giảm xuống. Trong trường hợp này, ta sẽ đặt lệnh Chờ bán giá cao dựa vào giá thị trường. Nền tảng sẽ tự động thực hiện giao dịch khi giá tăng đến mức kích hoạt lệnh chờ xử lý.

Nhà giao dịch cần lưu ý rằng giá trị của lệnh Chờ bán giá cao phải cao hơn giá thị trường hiện hành.

Nếu ta đợi thiết bị đầu cuối cập nhật sau khi đặt lệnh chờ xử lý, ta sẽ thấy lệnh chờ xử lý được hiển thị ở cuối màn hình. Các lệnh chờ xử lý sẽ vẫn duy trì trên hệ thống cho đến khi lệnh được nhà giao dịch thực hiện hay hủy bỏ.

Khi lệnh chờ xử lý được thực hiện, lệnh đó sẽ trở thành lệnh thị trường và được khớp ở mức giá hiện hành tốt nhất trên thị trường. Nếu lệnh chờ xử lý bị nhà giao dịch hủy bỏ trước khi lệnh được khớp, lệnh đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống và sẽ không được khớp.

Chờ mua giá cao

Giả sử giá đang tăng lên và đến gần mức kháng cự. Nếu giá không phá vỡ được mức kháng cự, giá sẽ có khả năng giảm, tạo cơ hội bán. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ mức kháng cự, điều đó cho thấy khả năng cao là giá sẽ tiếp tục tăng. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể vào lệnh mua sau khi giá phá vỡ mức kháng cự.

Nhà giao dịch có thể nhanh chóng khớp lệnh mua khi giá phá vỡ mức kháng cự nếu đang theo dõi thị trường trong thời gian thực. Tuy nhiên, nếu nhà giao dịch đang không theo dõi nền tảng giao dịch, họ có thể đặt lệnh chờ mua khi giá phá vỡ mức kháng cự. Loại lệnh chờ xử lý này còn được gọi là lệnh Chờ mua giá cao.

Khi giá đạt đến mức Chờ mua giá cao nhất định, nền tảng sẽ tự động thực hiện giao dịch dưới dạng lệnh thị trường, mua tài sản ở mức giá tốt nhất hiện có. Nhà giao dịch cần lưu ý rằng giá trị của lệnh Chờ mua giá cao phải cao hơn giá thị trường hiện hành.

Ví dụ: nếu tỷ giá hối đoái USD/JPY ở mức 144,60 và ta kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng và phá vỡ mức kháng cự 150,00, ta có thể đặt lệnh Chờ mua giá cao ở mức cao hơn mức kháng cự, chẳng hạn như 150,50. Nền tảng sẽ tự động thực hiện giao dịch khi giá đạt đến mức được chỉ định.

Chờ bán giá thấp

Tương tự với lệnh Chờ mua giá cao, nếu ta kỳ vọng giá sẽ giảm sau khi đạt đến mức hỗ trợ, ta có thể đặt lệnh Chờ bán giá thấp ở mức dưới mức hỗ trợ. Ví dụ: nếu ta dự đoán giá sẽ giảm sau khi đạt mức hỗ trợ 140,00, ta có thể đặt lệnh Chờ bán giá thấp ở mức dưới mức hỗ trợ, chẳng hạn như 139,50. Nền tảng sẽ tự động thực hiện giao dịch khi giá đạt đến mức được chỉ định.

Nhà giao dịch cần lưu ý rằng lệnh Chờ mua giá cao phải được đặt cao hơn giá thị trường hiện hành và lệnh Chờ bán giá thấp phải được đặt thấp hơn giá thị trường hiện hành. Nguyên nhân do lệnh Chờ mua giá cao được sử dụng để vào vị thế mua sau khi giá phá vỡ mức kháng cự, trong khi lệnh Chờ bán giá thấp được sử dụng để vào vị thế bán sau khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.

Tóm tắt

Sau đây là nội dung tóm tắt ngắn gọn về các loại lệnh có sẵn cho bạn trong MetaTrader:

  • Lệnh Khớp theo giá thị trường được sử dụng để thực hiện lệnh của bạn ngay ở mức giá tốt nhất có thể.
  • Lệnh Chờ mua giá thấp được dùng để mua một tài sản với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành.
  • Lệnh chờ bán giá cao được dùng để bán một tài sản với giá cao hơn giá thị trường hiện hành.
  • Lệnh Chờ mua giá cao dùng để mua một tài sản ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện hành sau khi giá phá vỡ mức kháng cự.
  • Lệnh Chờ bán giá thấp được dùng để bán một tài sản ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện hành sau khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.

Nhà giao dịch cần lưu ý là mỗi loại lệnh đều có cách sử dụng cụ thể và nên đặt lệnh dựa trên chiến lược và phân tích thị trường của nhà giao dịch. Các lệnh chờ xử lý có thể mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch không thể theo dõi thị trường trong thời gian thực, cho phép họ tự động tham gia và thoát giao dịch khi giá đạt đến một mức nhất định.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.