Đăng nhập

Lệnh gọi ký quỹ và Dừng giao dịch là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Lệnh gọi ký quỹ và Dừng giao dịch là gì?

Trong giao dịch ký quỹ, nhà giao dịch vay tiền từ nhà môi giới để giao dịch tài sản (cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa). Ký quỹ là số tiền mà nhà giao dịch phải gửi để mở và duy trì các vị thế. Thuật ngữ ký quỹ sẽ giúp chúng ta hiểu lệnh gọi ký quỹ và lệnh dừng giao dịch có ý nghĩa như thế nào trong giao dịch.

Lệnh gọi ký quỹ là gì? Yêu cầu tăng mức kỹ quỹ từ nhà môi giới

Lệnh gọi ký quỹ xảy ra khi tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc. Mức ký quỹ bắt buộc là số tiền phải được duy trì trong tài khoản để giữ cho vị thế giao dịch mở.

Lệnh gọi ký quỹ xảy ra khi giá trị của tài sản được giao dịch giảm hoặc khi nhà giao dịch đã sử dụng hết tất cả số tiền ký quỹ khả dụng trong tài khoản của nhà giao dịch.

Ví dụ, tài khoản của nhà giao dịch đạt đến một mức nhất định và có một số vị thế đang hoạt động. Nhà môi giới sẽ thông báo cho nhà giao dịch nạp thêm tiền để đưa tài khoản của nhà giao dịch trở về mức ký quỹ bắt buộc. Nếu nhà giao dịch không tuân thủ, nhà môi giới sẽ đóng một số (hoặc tất cả) vị thế của nhà giao dịch để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra.

Nhà môi giới thường đóng các vị thế ít sinh lời nhất trước và giữ các vị thế sinh lời mở. Tuy nhiên, tất cả các vị thế sẽ bị đóng nếu chúng đều bị thua lỗ.

Dừng giao dịch là gì? Tự động đóng các vị thế âm

Dừng giao dịch đề cập đến quy trình tự động do nhà môi giới kích hoạt. Quy trình này xảy ra khi tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng nhất định, thường là mức ký quỹ bắt buộc để duy trì các vị thế mở.

Khi quá trình dừng giao dịch xảy ra, nhà môi giới sẽ tự động đóng một số (hoặc tất cả) các vị thế của nhà giao dịch để giảm nguy cơ thua lỗ thêm.

Tính năng an toàn này được thiết kế để bảo vệ cả nhà giao dịch và nhà môi giới khỏi những tổn thất quá mức.

Lệnh gọi ký quỹ và dừng giao dịch. Điểm khác biệt giữa chúng là gì?

Hãy nhắc lại: Lệnh gọi ký quỹ là yêu cầu nạp thêm tiền từ nhà môi giới khi tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc. Dừng giao dịch là quy trình tự động đóng các vị thế khi tài khoản giảm xuống dưới ngưỡng nhất định.

Nói một cách đơn giản, lệnh gọi ký quỹ sẽ được thực hiện trước. Nếu nhà giao dịch không phản hồi “lệnh gọi” này thì quá trình dừng giao dịch sẽ diễn ra.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.